Use Google Translate, if the article you have chosen has not been translated yet:

28.10.2016

[ZAKOŃCZONY] Kreatywny Konkurs Jesienny pt. "Pokaż lub opisz, gdzie włóczysz się jesienią?"


Zapraszamy na Kolejny Włóczykijowy Konkurs Kreatywny, tym razem o tematyce jesiennej! :) ZASADY W SKRÓCIE:

- kliknij w obrazek konkursowy na FB: >>LINK<<

- polub strony Sponsorów konkursu (lista poniżej),

- w komentarzu do zdjęcia konkursowego odpowiedz w kreatywny sposób na pytanie: „Pokaż lub opisz, gdzie włóczysz się jesienią?” – interpretacja dowolna (zdjęcie, kolaż zdjęć, film, wypowiedź pisemna, praca plastyczna Twoja lub dziecka - może być wszystko lub połączenie kilku technik!). 


Będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnisz plakat konkursowy i zaprosisz znajomych do udziału w konkursie, oznaczając ich na niebiesko w komentarzu (najlepiej tym samym, możesz go edytować). Możesz również (nie jest to wymóg) zaobserwować nasz blog i/lub nasze nowe konto na Instagramie, które powstało we wrześniu 2016 roku: >>LINK<<. Z góry dziękujemy! :) 

Komentarz można edytować przez cały czas trwania konkursu, do 28 listopada 2016 roku. Będziemy również wdzięczni za podanie tam informacji o wieku i płci dzieci oraz preferowanych nagrodach, by łatwiej było nam je dopasować do Zwycięzców po konkursie. Laureatów będzie tylu, ile nagród. Sponsorzy mogą dołączać również w trakcie trwania konkursu, więc liczba stron do polubienia może się zwiększyć. Link do albumu z nagrodami i Sponsorami: >>LINK<<.


Strony FB Sponsorów konkursu do polubienia: 


1. Podróże Dwóch Włóczykijów:

****


2. Sklepik z marzeniami: 

****


3. Uszytki AŚKI:

****

4. DIY Anita:
>>LINK DO STRONY<<

****
5. Lubimy czytać dzieciom:
>>LINK DO STRONY<<

****


6. Matka Banitka:
>>LINK DO STRONY<<

****

7. Gadżetomania i sponsor konkursów:
>>LINK DO STRONY<<

****


8. Ann - Spełnione TIULove marzenia:
>>LINK DO STRONY<<

****


9. Biżuteria Magdaleny:

****


10. Kolorowa kraina Teresa Szczepanik:

****


11. Gutkowo:
>>LINK DO STRONY<<

****


12. La Arnete:
>>LINK DO STRONY<<


****

13, 14 i 15. 
Sponsorzy Prywatni

(brak stron FB do polubienia)

****

16. Remikato kreatywnie:
>>LINK DO STRONY<<****


17. Fikuśne Życie:
>>LINK DO STRONY<< 
______________________________________

REGULAMIN KREATYWNEGO KONKURSU JESIENNEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorami niniejszego konkursu są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie:
http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ (adres fanpage'a na FB: https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik ).

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa.

3. Fundatorami nagród w konkursie są tzw. Sponsorzy: 
3.13. Pierwszy Sponsor Prywatny
3.14. Drugi Sponsor Prywatny
3.15. Trzeci Sponsor Prywatny
3.16. Remikato Kreatywnie
3.17. Fikuśne Życie
                             
4. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników wyżej wspomnianego bloga zamieszkałych na terenie Polski oraz fanów facebookowych stron wszystkich Sponsorów konkursu. Przez fanów rozumie się osoby, które polubiły strony Sponsorów na Facebooku. 

5. Zgłoszenia do rozdania będą przyjmowane od 28 października do 28 listopada 2016 roku o godz. 23:59. Prace dodane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trwania konkursu w razie, gdyby zmusiły ich do tego zewnętrzne okoliczności, na które nie mają wpływu.

II. ZASADY UDZIAŁU I PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs polega na:
1.1. Publicznym polubieniu stron w portalu Facebook należących do wszystkich Sponsorów nagród w tym konkursie: 

(jest to wymóg, który będzie sprawdzany). Oprócz tego dużym plusem (nie jest to wymóg) będzie polubienie i udostępnienie bannera konkursowego oraz zaproszenie znajomych do konkursu poprzez oznaczenie ich na niebiesko w komentarzu konkursowym.
    
1.2. Dodaniu pod bannerem konkursowym na Facebooku: >>LINK DO BANNERA<< kreatywnego komentarza konkursowego zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe: Pokaż lub opisz, gdzie włóczysz się jesienią?” – interpretacja dowolna. Można odpowiedzieć w formie pisemnej, fotograficznej, tzn. wstawić zdjęcie, kolaż zdjęć, zdjęcie obrazka czy pracy plastycznej stworzonej przez dorosłego lub dziecko itp. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, oczywiście z wyjątkiem zdjęć wulgarnych czy w jakiś sposób naruszających lub łamiących polskie prawo - takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

2. Jedna osoba/rodzina ma prawo nadesłać 1 dowolne zgłoszenie konkursowe i przysługuje jej prawo do możliwości wygrania tylko jednej nagrody w konkursie. Można jednak dowolnie poprawiać i zmieniać swoją pracę konkursową poprzez edytowanie komentarza konkursowego w ciągu całego okresu trwania konkursu, aż do dnia 28 listopada 2016 roku do godz. 23:59. 

3. Wolelibyśmy, by praca nie brała udziału w żadnym trwającym równolegle konkursie o podobnym temacie, jednak nie jest to warunek udziału w konkursie. Można dodać pracę, która już bierze udział w podobnym konkursie, ale wówczas należy liczyć się z tym, że w pierwszej kolejności nagrodzimy prace najbardziej oryginalne i kreatywne, czyli takie, które powstały specjalnie na potrzeby naszego konkursu. 

4. Zgłaszana do konkursu praca musi być własna, tzn. trzeba mieć do niej prawa autorskie: Organizatorzy nie życzą sobie, by kopiowano cudze fotki lub wierszyki itp. z Internetu i wysyłano im jako zgłoszenia konkursowe, dlatego warunkiem wysłania pracy jest to, że: albo samemu jest się jej autorem, albo autorem jest osoba z najbliższej rodziny czy znajomych Zgłaszającego, która nie ma nic przeciwko wykorzystaniu pracy w konkursie. 

5. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację na stronie organizatora konkursu - Bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http:// turystycznyprzewodnik. blogspot.com/ i na jego fanpage'u w portalu Facebook oraz na wszystkich stronach tzw. Sponsorów konkursu, zarówno w trakcie trwania konkursu, jak i po ogłoszeniu jego wyników. 

6. Zwycięzca zobowiązuje się ponadto do tego, że po otrzymaniu wygranej nagrody nadeśle w prywatnej wiadomości lub opublikuje jej zdjęcie na fanpage'u Organizatorów konkursu oraz na stronie Sponsora, który ją ufundował, w ramach podziękowania za nagrodę. 

7. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zostaną zamieszczone w specjalnej galerii z pracami konkursowymi utworzonej na fanpage'u bloga na portalu Facebook i/lub w blogu Organizatorów konkursu.

III. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. Organizatorzy i Sponsorzy rozdania zastrzegają sobie prawo do wybrania Zwycięzców konkursu w dowolny sposób i według własnego uznania. Zwyciężą autorzy najciekawszych, najbardziej oryginalnych, kreatywnych i powstałych przy wykorzystaniu największego nakładu pracy, zdaniem Organizatorów, prac konkursowych, którzy spełnili wszystkie warunki konkursu, a ich zgłoszenia zostały zweryfikowane jako prawdziwe (nie skopiowane z Internetu). 

2. Sponsorzy nagród mają prawo wybrać Zwycięzców, których sami chcą nagrodzić. Prosimy, by podali nam swoje typy zwycięzców jak najszybciej po zakończeniu konkursu. 

3. Organizatorzy podadzą wyniki konkursu w Blogu Podróże Dwóch Włóczykijów najpóźniej 6 grudnia 2016 roku. Informacja o wynikach konkursu znajdzie się również na fanpage’u bloga na Facebooku. 

4. Po ogłoszeniu zwycięskich prac i tego, jaką nagrodę otrzymuje autor danego zgłoszenia, każdy Laureat konkursu ma za zadanie samodzielnie zgłosić się do Sponsora nagrody, która została mu przydzielona. Od momentu zgłoszenia się Laureata, Sponsor ma 30 dni na wysłanie nagrody konkursowej. Sponsorzy zostaną powiadomieni przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu o imionach i nazwiskach Zwycięzców, którzy powinni się do nich zgłosić po nagrodę (jeżeli nie wybrali tej osoby samodzielnie). Jest to środek ostrożności, dzięki któremu Sponsorzy będą mogli uniknąć oszustów podających się za Zwycięzców (w celu wyłudzenia nagrody), a nimi nie będących. Po otrzymaniu nagrody Zwycięzca powinien przesłać jej zdjęcie fundatorowi oraz Organizatorom konkursu lub udostępnić jej zdjęcie na ich tablicach na Facebooku.

5. Zwycięzców konkursu będzie tylu, ile jest nagród konkursowych. Każda wyróżniona praca konkursowa otrzyma nagrodę od innego Sponsora.

IV NAGRODY

1. Nagrody są bardzo różnorodne. Wszystkie nagrody można zobaczyć tutaj: >>LINK DO ALBUMU Z NAGRODAMI I SPONSORAMI NA FB<< 
        


2. Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, chyba że dany Sponsor nie ma nic przeciwko wysyłce swojej nagrody za granicę. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną. Mają jednak prawo do całkowitej rezygnacji z wygranej nagrody i przekazania jej innej osobie, która brała udział w konkursie.

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za Sponsorów nagród w organizowanym przez siebie konkursie. Zapewniają jednak, iż według posiadanej na ten temat wiedzy mogą stwierdzić, że Sponsorzy są uczciwi i żaden Laureat konkursu nie powinien mieć problemów z otrzymaniem wygranej przez siebie nagrody. W razie jakichkolwiek kłopotów prosimy o kontakt mailowy na adres turystycznyprzewodnik@gmail.com lub przez nas Fanpage na Facebooku.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysyłając zgłoszenie do niniejszego rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, adresu mailowego i zdjęcia profilowego portalu Facebook) na potrzeby niniejszego konkursu i ogłoszenia wyników zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883). Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanej pracy konkursowej w blogu "Podróże Dwóch Włóczykijów" i jego fanpage'u na Facebooku oraz na stronach tzw. Sponsorów konkursu. Autorzy bloga nie wykorzystają nadesłanych prac w żadnym niepowołanym celu, ale nie są w stanie i nie mogą odpowiadać za ich ewentualne kopiowanie i nielegalne wykorzystywanie przez innych użytkowników Internetu. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami). 

3. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu. 


4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie ponadto prawo do nanoszenia drobnych zmian i poprawek w tekście niniejszego Regulaminu podczas trwania rozdania.

Życzymy udanej zabawy! :) 


 ****

Wyniki konkursu i prezentacja prac konkursowych oraz nagrody dla Fanów Roku: >>TUTAJ<<****

UWAGA: starszych artykułów szukaj w tematyczno-alfabetycznym Spisie Treści u góry strony.

Na ewentualne pytania postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Wszystkie miłe komentarze są przez nas zawsze mile widziane...  ;)

By być na bieżąco z naszymi nowymi artykułami, polub stronę bloga na Facebooku: >>link<<. Możesz też "śledzić" nas na inne sposoby - wszystkie opcje znajdziesz w prawej kolumnie bloga (obserwacja kontem Google, Bloglovin', subskrypcja mailowa, konto na portalu nk.pl itp.). 
         

4 komentarze :

 1. Ale śliczne nagrody! Mnie najbardziej urzekły torebki z filcu! Szkoda, ze juz jestem za stara na takie zabawy :(

  Ściskam ciepło, Sunshine

  OdpowiedzUsuń
 2. Fajne nagrody. Życzę powodzenia wszystkim biorącym udział :-)

  OdpowiedzUsuń
 3. Dobra mobilizacja do wykonania jakiś typowo jesiennych zdjęć tym bardziej, że spacery to mój codzienny obowiązek :)

  OdpowiedzUsuń
 4. I ja popieram tą mobilizację! Przyznam szczerze, że mimo planów jakoś nigdzie się nie włóczę. A należy, wręcz trzeba! Kochana, dzięki za zachętę!

  OdpowiedzUsuń

Pamiętaj, że wszystko, co napiszesz, może zostać skierowane przeciwko Tobie! :D No dooobra, żartujemy... Z góry dziękujemy za poświęcony czas i dodanie komentarza. Pojawi się on pod postem po zaakceptowaniu przez moderatora. Prosimy: nie SPAM-ować!

[Thank you for your time and adding a comment. It will appear under post after approval by a moderator. PLEASE DO NOT SPAM!]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Polecamy szybką i wygodną rezerwację wybranych miejsc noclegowych przez Internet w edom.pl: