Use Google Translate, if the article you have chosen has not been translated yet:

01.07.2015

Fotograficzny Konkurs Wakacyjny pt. "Najzabawniejsza Fotka z Wakacji" - zapraszamy do wzięcia udziału - ponad 50 nagród czeka! :)Please do not copy our photos and texts. 
We wish you a nice virtual tour on our blog! :)Nasze konkursy promuje strona:
 http://konkursywsieci.blogspot.com


ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

(w skrócie - reszta w regulaminie poniżej):1. Kliknij w obrazek konkursowy dostępny >>TUTAJ<<, a następnie polub i udostępnij go publicznie na swojej tablicy na Facebooku. 
Miło nam będzie, jeżeli pod obrazkiem zaprosisz do konkursu (poprzez oznaczenie na niebiesko) kilkoro swoich znajomych - im nas więcej, tym weselej, a nagród jest ok. 50 i niewykluczone, że ich zasób jeszcze się powiększy przed końcem wakacji! :)

2. Polub publicznie i na stałe strony wszystkich Sponsorów tego konkursu. 
Jest to warunek konieczny i będziemy to weryfikować, bo bez naszych cudownych Sponsorów nie byłoby tego rozdania, zatem jesteśmy im winni ogrom wdzięczności. Lista Sponsorów znajduje się pod regulaminem poniżej. Można również polubić ich strony w wygodniejszy sposób: przeglądając zdjęcia nagród w galerii konkursowej na naszym Fanpage'u: >>TUTAJ<< - w opisie każdej nagrody jest tam podlinkowana nazwa strony Sponsora. Ważne jest to, by w profilu na Facebooku mieć ustawione publiczne polubienia, bo inaczej nie będziemy mogli ich zweryfikować, co równa się temu, jakby ich nie było, chyba że np. wraz ze zgłoszeniem konkursowym otrzymamy screena potwierdzającego, że strony zostały polubione. Warto polubić fanpage'e Sponsorów stopniowo, po kilka dziennie, bo polubienie wszystkich jednocześnie może się skończyć na Facebooku blokadą możliwości polubień na kilka tygodni.

3. Na adres mailowy turystycznyprzewodnik@gmail.com
wyślij zgłoszenie ze zdjęciem (lub kolażem zdjęć)
nawiązującym do tematu konkursu
"Najzabawniejsza Fotka z Wakacji"
(interpretacja dowolna, szczegóły w regulaminie).
Tytuł maila: KONKURS

WZÓR ZGŁOSZENIA
(skopiować, wypełnić i wysłać wraz ze zdjęciem):

1. Nr zgłoszenia: (1, gdy wysyła się pierwsze zdjęcie, 2, gdy kolejne itd. - można ich wysłać dowolną ilość, ale tylko jedno zgłoszenie ze wszystkich wysłanych przez daną rodzinę/osobę może zostać nagrodzone)
2. Osoba zgłaszająca: (imię i nazwisko + miasto zamieszkania, np. Jan Kowalski z Gliwic)
3. Profil osoby zgłaszającej na FB, z którego polubiono Sponsorów i udostępniono obrazek konkursowy: (podać link do profilu)
4. Autor zdjęcia: (imię i nazwisko + kim jest dla zgłaszającego, jeżeli nie jest tą samą osobą - jest to ważne ze względu na prawa autorskie do zdjęcia)
5. Opis zdjęcia: (Opisać jednym zdaniem, co i/lub kto jest na zdjęciu itp. - potrzebne do galerii konkursowej)
6. Klauzula odnośnie praw autorskich:
Ja, autor niniejszego zgłoszenia konkursowego, oświadczam, że mam prawa autorskie do wysyłanej fotografii lub zgodę autora zdjęcia na jego wykorzystanie w konkursie "Najzabawniejsza Fotka z Wakacji". Wysyłając zdjęcie, wyrażam zgodę na jego publikację na stronie organizatora konkursu - Bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i na jego fanpage'u w portalu Facebook, zarówno w trakcie trwania konkursu, jak i po ogłoszeniu jego wyników.
7. W przypadku wygranej preferuję otrzymać nagrody nr: (wymienić od 3 do 10 najbardziej pożądanych nagród, zwracając przy tym uwagę, by nie wybierać wyłącznie tych najdroższych, bo wówczas szansa otrzymania akurat tego, co by się chciało, gwałtownie spada; niestety nie możemy dać gwarancji, że w przypadku wygranej każdy dostanie akurat to, co wymienił w zgłoszeniu, bo wiadomo, że na niektóre nagrody będzie mnóstwo chętnych, a na inne mniej; czasami warto jest poprzestawać na małym, bo jest większa szansa, że coś się otrzyma).
8. Jeżeli jesteś jednym ze Sponsorów w tym konkursie, dodaj, co sponsorujesz (byśmy nie nagrodzili Cię Twoją własną nagrodą). Jeżeli nie jesteś Sponsorem, pomiń ten punkt.

REGULAMIN KONKURSU:


1. Organizatorami niniejszego konkursu są właściciele bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie:

2. Konkurs zwany również "rozdaniem" przeprowadzany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i przepisami obowiązującego w Polsce prawa.

3. Fundatorami nagród w konkursie są liczni Sponsorzy, których lista podana jest pod niniejszym Regulaminem oraz >>TUTAJ<< i w specjalnie utworzonym na potrzeby niniejszego konkursu albumie ze zdjęciami nagród >>TUTAJ<<.

4. Konkurs przeznaczony jest dla czytelników wyżej wspomnianego bloga zamieszkałych na terenie Polski oraz fanów facebookowych stron wszystkich Sponsorów konkursu. 

5. Szczegóły zasad udziału w konkursie:
- Konkurs polega na polubieniu bannerka konkursowego i publicznym udostępnieniu go na swojej tablicy w portalu Facebook (link do obrazka >>TUTAJ<<), 
- publicznym polubieniu stron Sponsorów nagród w portalu Facebook: >>LINK<<
- a także wysłaniu zdjęcia konkursowego (lub kolażu zdjęć) dowolnie interpretującego temat konkursu, którym jest "Najzabawniejsza Fotka z Wakacji" na adres: turystycznyprzewodnik@gmail.com wraz ze skopiowanym i prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem konkursowym, którego wzór można znaleźć powyżej, w niniejszym poście konkursowym, nad regulaminem konkursu. W tytule wysyłanego maila ze zgłoszeniem powinien znaleźć się wyraz "KONKURS".
- Jedna osoba/rodzina ma prawo nadesłać kilka różnych zgłoszeń konkursowych, ale wówczas mimo wszystko przysługuje jej prawo do możliwości wygrania tylko jednej nagrody w konkursie. Zwyciężyć może to z nadesłanych zgłoszeń, które najbardziej spodoba się Organizatorom konkursu. Wysłanie kilku zgłoszeń zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania którejś z nagród w przypadku, gdyby w konkursie wzięło udział bardzo wiele różnych osób. 
Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, oczywiście z wyjątkiem zdjęć wulgarnych czy w jakiś sposób łamiących polskie prawo - takie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 
- Najlepiej, by zdjęcie konkursowe było zrobione w tym roku, ale można wysłać starszą fotkę, pod warunkiem, że jest w miarę aktualna (tzn. z ostatnich lat, a nie np. z czasów własnego dzieciństwa). Na pewno przeogromnie ucieszyłyby nas zdjęcia zrobione specjalnie na ten konkurs, zwłaszcza takie, które w jakiś sposób będą nawiązywały do tytułu i tematu naszego bloga podróżniczego, ale nie jest to wymogiem w konkursie, bo równie mocno docenimy zdjęcia zrobione pod wpływem chwili, niepozowane, po prostu autentycznie zabawne fotki przywiezione z wakacji... :)
- Zgłaszane zdjęcie nie może brać jednocześnie udziału w żadnym innym, trwającym równolegle konkursie. Jeżeli brało udział w jakimś konkursie w przeszłości, to nie mogło zostać niczym nagrodzone. W przeciwnym wypadku mógłby być problem z prawami autorskimi, dlatego bardzo prosimy przede wszystkim o zdjęcia wcześniej niewykorzystywane w żadnych innych konkursach.
- Zgłaszane do konkursu zdjęcie musi być własne, tzn. trzeba mieć do niego prawa autorskie: Organizatorzy nie życzą sobie, by kopiowano cudze fotki z Internetu i wysyłano im jako zgłoszenia konkursowe, dlatego warunkiem wysłania zdjęcia jest to, że:
- albo samemu jest się jego autorem, 
- albo autorem jest osoba z najbliższej rodziny czy znajomych Zgłaszającego, która nie ma nic przeciwko wykorzystaniu zdjęcia w konkursie, 
- albo też samemu jest się na zdjęciu pokazanym. Razem z konkursową fotografią powinno się zatem wysłać oświadczenie o prawach autorskich o treści: Ja, autor niniejszego zgłoszenia konkursowego, oświadczam, że mam prawa autorskie do wysyłanej fotografii lub zgodę autora zdjęcia na jego wykorzystanie w konkursie "Najzabawniejsza Fotka z Wakacji". Wysyłając zdjęcie, wyrażam zgodę na jego publikację na stronie organizatora konkursu - Bloga "Podróże Dwóch Włóczykijów" o adresie: http://turystycznyprzewodnik.blogspot.com/ i na jego fanpage'u w portalu Facebook, zarówno w trakcie trwania konkursu, jak i po ogłoszeniu jego wyników.
- Wszystkie zgłoszenia konkursowe zostaną zamieszczone w specjalnej galerii z pracami konkursowymi, utworzonej na fanpage'u bloga na portalu Facebook po wpłynięciu kilku pierwszych zgłoszeń: >>LINK DO GALERII Z PRACAMI KOKURSOWYMI<<.

6. Organizatorzy i Sponsorzy rozdania zastrzegają sobie prawo do wybrania Zwycięzców konkursu w dowolny sposób i według własnego uznania. Zwyciężą autorzy najzabawniejszych, zdaniem Organizatorów, zdjęć konkursowych, którzy spełnili wszystkie warunki konkursu, a ich zgłoszenia zostały zweryfikowane jako prawdziwe (nie skopiowane z Internetu i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach). Najprawdopodobniej wyboru Zwycięzców i przydziału nagród od poszczególnych Sponsorów dokonają autorzy Bloga Podróże Dwóch Włóczykijów.

7. Organizatorzy podadzą wyniki konkursu w Blogu Podróże Dwóch Włóczykijów po 15 września 2015 roku. Informacja na ten temat znajdzie się również na fanpage'u bloga na portalu Facebook. Po ogłoszeniu zwycięskich zdjęć i tego, jaką nagrodę otrzymuje autor danego zdjęcia, każdy Laureat konkursu ma za zadanie samodzielnie zgłosić się do Sponsora nagrody, która została mu przydzielona. Od momentu zgłoszenia się Laureata, Sponsor ma 30 dni na wysłanie nagrody konkursowej. Sponsorzy zostaną powiadomieni przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu o imionach i nazwiskach Zwycięzców, którzy powinni się do nich zgłosić po nagrodę. Jest to środek ostrożności, dzięki któremu Sponsorzy będą mogli uniknąć oszustów podających się za Zwycięzców (w celu wyłudzenia nagrody), a nimi nie będących.

8. Zgłoszenia do rozdania będą przyjmowane przez całe lato: od 1 lipca do 31 sierpnia 2015 roku. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę, chyba że Organizatorzy konkursu zdecydują się na krótkotrwałe przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń. Nie powinno to jednak wpłynąć na termin ogłoszenia wyników rozdania.

9. Zwycięzców konkursu będzie tylu, ile jest nagród konkursowych. Każda wyróżniona praca konkursowa otrzyma nagrodę od innego Sponsora.

10. Nagrody są bardzo różnorodne - książki, fotomontaże, kosmetyki, maskotki, odzież, biżuteria, gadżety dla dzieci, rodziców, młodzieży, kobiet i mężczyzn. Wszystko po to, by każdy mógł tam znaleźć coś, co go zainteresuje. Wszystkie zdjęcia nagród można zobaczyć >>TUTAJ<<Nagrody nie będą wysyłane poza granice kraju, chyba że dany Sponsor nie ma nic przeciwko wysyłce swojej nagrody za granicę. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na ich równowartość pieniężną. Mają jednak prawo do całkowitej rezygnacji z wygranej nagrody i przekazania jej innej osobie, która brała udział w konkursie.

11. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za Sponsorów nagród w organizowanym przez siebie konkursie. Zapewniają jednak, iż Sponsorzy są uczciwi i żaden Laureat konkursu nie powinien mieć problemów z otrzymaniem wygranej przez siebie nagrody. W razie jakichkolwiek kłopotów prosimy o kontakt mailowy (na ten sam adres, na który wysłało się zgłoszenie konkursowe).

12. Sponsorzy również mogą brać udział w konkursie, muszą tylko koniecznie zaznaczyć w zgłoszeniu konkursowym, że są Sponsorami, i dać znać, którą nagrodę sponsorują, żeby w razie ewentualnej wygranej nie dostać przypadkiem swojej własnej nagrody... 

13. Wysyłając e-mail ze zgłoszeniem do niniejszego rozdania, uczestnik wyraża zgodę na akceptację niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, miasta zamieszkania) i adresu mailowego na potrzeby niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883). Wysłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanej pracy konkursowej w blogu "Podróże Dwóch Włóczykijów" i jego fanpage'u na Facebooku. Autorzy bloga nie wykorzystają nadesłanych prac w żadnym niepowołanym celu, ale nie są w stanie i nie mogą odpowiadać za ich ewentualne kopiowanie i nielegalne wykorzystywanie przez innych użytkowników Internetu.

14. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 roku Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami). Nie jest on również administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.

15. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie ponadto prawo do nanoszenia zmian i poprawek w tekście niniejszego Regulaminu podczas trwania rozdania.


****

LISTA SPONSORÓW:


1. Podróże Dwóch Włóczykijów
https://www.facebook.com/turystycznyprzewodnik
5. MuHa 


6. lady-colours-life.blogspot.com - https://www.facebook.com/LadyColoursLifeBlog
9. Usłane kolorami - handmade - https://www.facebook.com/uslanekolorami.handmade12. Rosarium Sklep Dla Włosomaniaczek - https://www.facebook.com/rosarium.wlosomaniaczki

13. Dzianina i dziecięca kraina - https://www.facebook.com/DzianinaKraina

18. Baseny-dmuchane .pl - https://www.facebook.com/baseny.dmuchane


20. Cud , miód i szydełko - https://www.facebook.com/cudmiodszydelko


21. Spełnialnia Marzeń - https://www.facebook.com/spelnialniamarzen

24. MyMia
26. Szkatułka przyjemności - https://www.facebook.com/szkatulka.przyjemnosci


27. BoboFilce


34. Wydawnictwo REA-SJ - https://www.facebook.com/wydawnictworeasj 


35. Iza Skarbek dla dzieci - https://www.facebook.com/izaskabekdladzieci 


36. I czerwone szpilki -
https://www.facebook.com/pages/I-czerwone-szpilki/1592451650987444 37. Cherry - biżuteria - 
https://www.facebook.com/pages/Cherry-bi%C5%BCuteria/440059632739240


38. KreatywnyRodzic -
https://www.facebook.com/kreatywnyrodzic?fref=ts&hc_location=ufi
39. Grafland -ZDJĘCIA NAGRÓD DOSTĘPNE SĄ
>>TUTAJ<<

GALERIA Z PRACAMI KONKURSOWYMI
>>TUTAJ<<

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim 39 Sponsorom!
 Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie zdjęć nagród lub logo itp., to kontaktujcie się z nami przez Facebooka - poprawimy! :) W ciągu wakacji będziemy kolejno prezentować strony wszystkich Sponsorów na naszym Fanpage'u. Wy również bierzcie udział w naszym konkursie! :)

Pozdrawiamy! :)
Włóczykije
Monika i Rafał

PS. Dwie szybkie miłe informacje:

1. Zauważyliście już, że od paru dni posiadamy nowe logo? Nasze szydełkowe awatary stworzyła na zamówienie Zozolina - Sponsor jednej z nagród w wakacyjnym konkursie! :)

2. Tym z Was, którzy czytali nasz poprzedni post, dotyczący głosowania na Drzewo Roku 2015, chcielibyśmy przekazać radosną wieść, iż siedlecki Grab Jacek, którego pokazaliśmy Wam dokładniej, finalnie zdobył aż III miejsce w konkursie, uzyskując 1929 głosów! Dziękujemy Wszystkim, którzy na niego głosowali! :) Wyniki konkursu na Dzewo Roku znajdziecie tutaj: http://www.drzeworoku.pl/ ****

UWAGA: starszych artykułów szukaj w tematyczno-alfabetycznym Spisie Treści u góry strony.

Na ewentualne pytania postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej. Wszystkie miłe komentarze są przez nas zawsze mile widziane...  ;)

By być na bieżąco z naszymi nowymi artykułami, polub stronę bloga na Facebooku: >>link<<. Możesz też "śledzić" nas na inne sposoby - wszystkie opcje znajdziesz w prawej kolumnie bloga (obserwacja kontem Google, Bloglovin', subskrypcja mailowa, konto na portalu nk.pl itp.). 

16 komentarzy :

 1. ojej ile nagród, super, że aż tyle osób może wygrać :) Jak uda mi się zrobić jakieś fajne zdjęcie to na pewno wezmę udział ! Pozdrawiam, http://skarbusiowa-garderoba.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo gorąco zapraszamy, bo ilość nagród nam stale rośnie... ;)

   Usuń
 2. Cześć Monika, dziękuję za komentarz i dobre słowo na moim blogu :) Prosiłaś, bym napisała. Niestety nie mogę Ci pomóc, ponieważ obecny wygląd bloga był robiony na zamówienie. Zleciłam to komuś, kto się na tym zna. Od dawna marzył mi się właśnie taki szablon. Co do efektu u góry strony to jest to slider i myślę,że bez problemu wgrasz go w swój szablon, życzę powodzenia i zapraszam do mnie częściej :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Wezmę udział, jak zrobię fajne zdjęcie :)


  Obserwuję! Za komentarz do najnowszego posta odwdzięczam się obserwacją, jeśli jeszcze nie obserwuję i trzema komentarzami. Dodatkowo klikam w bannery i linki, jeśli posiadasz :)
  www.sandrakopko.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapraszamy! Bardzo się cieszymy że chcesz wziąć udział! :)
   Pozdrawiamy

   Usuń
 4. Oj sporo tych sponsorów do polubienia, muszę się im przyjrzeć bardziej aby mieć pewność czy zainteresują mnie ich strony aby je na stałe śledzić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Warto polubić wszystkich na stałe! :) To strony, które sami lubimy już od dawna, większość ze stron Sponsorów należy do osób tworzących rękodzieło, więc warto ich wspierać, bo tworzą prawdziwe cuda. U niektórych z tych Sponsorów sami coś kiedyś powygrywaliśmy w podobnych konkursach, więc wiemy, że są uczciwi, wysyłają nagrody zwycięzcom itd. Polecamy gorąco polubienie każdego fanpage'a, bo naprawdę warto... :)

   Usuń
  2. Warto polubić wszystkich na stałe! :) To strony, które sami lubimy już od dawna, większość ze stron Sponsorów należy do osób tworzących rękodzieło, więc warto ich wspierać, bo tworzą prawdziwe cuda. U niektórych z tych Sponsorów sami coś kiedyś powygrywaliśmy w podobnych konkursach, więc wiemy, że są uczciwi, wysyłają nagrody zwycięzcom itd. Polecamy gorąco polubienie każdego fanpage'a, bo naprawdę warto... :)

   Usuń
  3. Powodzenia wszystkim!;)

   Usuń
 5. Powodzenia wszystkim, którzy biorą udział! :)

  http://seethelifeofthisbetterparties.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń

Pamiętaj, że wszystko, co napiszesz, może zostać skierowane przeciwko Tobie! :D No dooobra, żartujemy... Z góry dziękujemy za poświęcony czas i dodanie komentarza. Pojawi się on pod postem po zaakceptowaniu przez moderatora. Prosimy: nie SPAM-ować!

[Thank you for your time and adding a comment. It will appear under post after approval by a moderator. PLEASE DO NOT SPAM!]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Polecamy szybką i wygodną rezerwację wybranych miejsc noclegowych przez Internet w edom.pl: